Photographer | Yavtushenko Olha
Model | Lana Forneck @Marilyn Agency New York
Stylist | Sukhopar Olga
MUAH | Alina Alexandrova